Benzodiazepines inhibit picrotoxin binding to mammalian brain

F. Leeb-Lundberg, R. W. Olsen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragPublicerat konferensabstractPeer review

Originalspråkengelska
Antal sidor1
TidskriftFederation Proceedings
Volym39
Nummer3 II
StatusPublished - 1980 jan. 1
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cell- och molekylärbiologi

Citera det här