Benzylpenicillin versus wide-spectrum beta-lactam antibiotics as empirical treatment of Haemophilus influenzae-associated lower respiratory tract infections in adults; a retrospective propensity score-matched study

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Benzylpenicillin versus wide-spectrum beta-lactam antibiotics as empirical treatment of Haemophilus influenzae-associated lower respiratory tract infections in adults; a retrospective propensity score-matched study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap