Best practices for cystometric evaluation of lower urinary tract function in muriform rodents

Matthew O. Fraser, Phillip P. Smith, Maryrose P. Sullivan, Dale E. Bjorling, Lysanne Campeau, Karl Erik Andersson, Mitsuharu Yoshiyama

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

9 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Best practices for cystometric evaluation of lower urinary tract function in muriform rodents”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap