beta2-Microglobulin generation and removal in long slow and short fast hemodialysis

N R Skröder, Stefan H Jacobson, Björn Holmquist, Per Kjellstrand, C M Kjellstrand

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)519-526
TidskriftAmerican Journal of Kidney Diseases
Volym21
Nummer5
StatusPublished - 1993

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Urologi och njurmedicin

Citera det här