BEX1 acts as a tumor suppressor in acute myeloid leukemia.

Oscar Lindblad, Tianfeng Li, Xianwei Su, Jianmin Sun, Nuzhat N Kabir, Fredrik Levander, Hui Zhao, Gang Lu, Lars Rönnstrand, Julhash U. Kazi

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

427 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”BEX1 acts as a tumor suppressor in acute myeloid leukemia.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.