BEX1 acts as a tumor suppressor in acute myeloid leukemia.

Oscar Lindblad, Tianfeng Li, Xianwei Su, Jianmin Sun, Nuzhat N Kabir, Fredrik Levander, Hui Zhao, Gang Lu, Lars Rönnstrand, Julhash U. Kazi

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

427 Nedladdningar (Pure)
Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat