Beyond Law's Anthropocentrism. A Sociolegal Reflection on Animal Law and the More-than-human Turn

Marie Leth-Espensen, Måns Svensson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Beyond Law's Anthropocentrism. A Sociolegal Reflection on Animal Law and the More-than-human Turn”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap