Beyond the age of 60+: Evidence of an elderly female from the Neolithic-Early Bronze Age using Transition Analysis 3 age estimation

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

46 Nedladdningar (Pure)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)134-139
Antal sidor6
TidskriftFornvännen
Volym117
Nummer2
StatusPublished - 2022

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Arkeologi

Citera det här