Biases in News Media as Reflected by Personal Pronouns in Evaluative Contexts

Marie Gustafsson, Sverker Sikström, Torun Lindgren

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

16 Citeringar (SciVal)
Filter
Avslutade

Sökresultat