Bidirectional Exchange of Biogenic Volatile Organic Compounds in Subarctic Heath Mesocosms During Autumn Climate Scenarios

Nanna S. Baggesen, Cleo L. Davie-Martin, Roger Seco, Thomas Holst, Riikka Rinnan

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Bidirectional Exchange of Biogenic Volatile Organic Compounds in Subarctic Heath Mesocosms During Autumn Climate Scenarios”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Agrikultur & biologi