Biglycan and decorin bind close to the n-terminal region of the collagen VI triple helix

Charlotte Wiberg, Erik Hedbom, Alfia Khairullina, Shireen R. Lamande, Åke Oldberg, Rupert Timpl, Matthias Mörgelin, Dick Heinegård

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Biglycan and decorin bind close to the n-terminal region of the collagen VI triple helix”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology