Binary addressing technique with duty cycle control for LCDs

T N Ruckmongathan, M Govind, S V Ashoka, Deepak Gajanana

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

6 Citeringar (SciVal)

Sammanfattning

Introduction of duty cycle in the binary addressing technique is proposed to enable integration of liquid crystal display drivers with a digital system in a single chip. An analysis of this technique with duty-cycle control is presented. Effects of duty-cycle control on brightness uniformity of pixels in the liquid crystal display are discussed. A system on chip implementation of the technique is also demonstrated.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)345-351
TidskriftIEEE Transactions on Electron Devices
Volym52
Utgåva3
DOI
StatusPublished - 2005

Bibliografisk information

The information about affiliations in this record was updated in December 2015.
The record was previously connected to the following departments: Department of Electroscience (011041000)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Teknik och teknologier

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Binary addressing technique with duty cycle control for LCDs”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här