Binding Affinities of Factor Xa Inhibitors Estimated by Thermodynamic Integration and MM/GBSA.

Samuel Genheden, Ingemar Nilsson, Ulf Ryde

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

60 Citeringar (SciVal)
172 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Binding Affinities of Factor Xa Inhibitors Estimated by Thermodynamic Integration and MM/GBSA.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Ingenjörs- och materialvetenskap

Samhällsvetenskap