Binding Affinities of Factor Xa Inhibitors Estimated by Thermodynamic Integration and MM/GBSA.

Samuel Genheden, Ingemar Nilsson, Ulf Ryde

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

61 Citeringar (SciVal)
185 Nedladdningar (Pure)
Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat