Binding of calcium ions and SNAP-25 to the hexa EF-hand protein secretagogin

Annika Rogstam, Sara Linse, Anders Lindqvist, Peter James, Ludwig Wagner, Tord Berggård

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Binding of calcium ions and SNAP-25 to the hexa EF-hand protein secretagogin”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar