Binding of moisture in fly ash blended Portland cement paste and mortar: Impact of replacement level and curing temperature

Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

171 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning


Originalspråkengelska
KvalifikationLicentiat
Tilldelande institution
 • Avdelningen för Byggnadsmaterial
Handledare
 • Wadsö, Lars, handledare
 • Johansson, Peter, Biträdande handledare
 • Fridh, Katja, Biträdande handledare
Sponsorer för avhandling
Tilldelningsdatum2018 maj 30
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-7753-724-3
ISBN (elektroniskt)978-91-7753-725-0
StatusPublished - 2018 maj 30

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Annan materialteknik

Fria nyckelord

 • Cement
 • Mortar
 • Water vapor sorption
 • Supplementary cementitious materials
 • Fly ash
 • Hydration
 • Thermogravimetric analysis
 • X-ray diffraction
 • Rietveld analysis

Citera det här