Binding of the human antioxidation protein α1-microglobulin (A1M) to heparin and heparan sulfate. Mapping of binding site, molecular and functional characterization, and co-localization in vivo and in vitro

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Binding of the human antioxidation protein α1-microglobulin (A1M) to heparin and heparan sulfate. Mapping of binding site, molecular and functional characterization, and co-localization in vivo and in vitro”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar