Biochemical and biomechanical modulation of the in vitro retina

Linnéa Taylor

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Biochemical and biomechanical modulation of the in vitro retina”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Neuroscience

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology