Biodistribution and pharmacokinetics of recombinant α1-microglobulin and its potential use in radioprotection of kidneys.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

142 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat