Biodistribution and pharmacokinetics of recombinant α1-microglobulin and its potential use in radioprotection of kidneys.

Jonas Ahlstedt, Thuy Tran, Filip Strand, Bo Holmqvist, Sven-Erik Strand, Magnus Gram, Bo Åkerström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

142 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat