Biodiversity, disturbances, ecosystem function and management of European forests

Jan Bengtsson, Sven Nilsson, A Franc, P Menozzi

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

580 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Biodiversity, disturbances, ecosystem function and management of European forests”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Agrikultur & biologi