Biofilm formation and biofilm dispersal with Streptococcus pneumoniae

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

84 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat