Biogas recovery for sustainable cities: A critical review of enhancement techniques and key local conditions for implementation

Mariana Cardoso Chrispim, Miklas Scholz, Marcelo Antunes Nolasco

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Biogas recovery for sustainable cities: A critical review of enhancement techniques and key local conditions for implementation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Mark- och miljövetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap

Samhällsvetenskap