Biological aspects of nitrogen mineralization in humus from a pine forest podsol incubated under different moisture and temperature conditions

M. Clarholm, B. Popovic, T. Rosswall, Bengt Söderström, B. Sohlenius, H. Staaf, A. Wiren

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Biological aspects of nitrogen mineralization in humus from a pine forest podsol incubated under different moisture and temperature conditions”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Agrikultur & biologi