Biological effects and clinical efficacy of a topical Toll-like receptor 7 agonist in seasonal allergic rhinitis: a parallel group controlled phase IIa study.

Lennart Greiff, Cecilia Ahlström-Emanuelsson, Mikaela Alenäs, Gun Almqvist, Morgan Andersson, Anders Cervin, Jan Dolata, Sam Lindgren, Anders S Mårtensson, Barbara Young, Henrik Widegren

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

The purpose of the study was to examine effects of pre-treatment with a Toll-like receptor 7 (TLR7) agonist (AZD8848) in allergic rhinitis and to evaluate clinical effects of two dosing regimens.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)903-915
TidskriftInflammation Research
Volym64
Nummer11
DOI
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Lungmedicin och allergi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Biological effects and clinical efficacy of a topical Toll-like receptor 7 agonist in seasonal allergic rhinitis: a parallel group controlled phase IIa study.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här