Biologically active terpenoids from Bolivian medicinal plants

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

249 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Biologically active terpenoids from Bolivian medicinal plants”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar