Bioprecipitation: a feedback cycle linking Earth history, ecosystem dynamics and land use through biological ice nucleators in the atmosphere

Cindy E. Morris, Franz Conen, J. Alex Huffman, Vaughan Phillips, Ulrich Poeschl, David C. Sands

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

165 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Bioprecipitation: a feedback cycle linking Earth history, ecosystem dynamics and land use through biological ice nucleators in the atmosphere”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap

Kemiska föreningar