Biopsy findings in giant cell arteritis: relationship to baseline factors and corticosteroid treatment.

Karin Jakobsson, Lennart Jacobsson, K Warrington, El Matteson, Carl Turesson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetterPeer review

200 Nedladdningar (Pure)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)331-332
TidskriftScandinavian Journal of Rheumatology
Volym42
Nummer4
DOI
StatusPublished - 2013

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reumatologi och inflammation

Citera det här