Biotic dynamics and carbonate microfacies of the conspicuous Darriwilian (Middle Ordovician) 'Taljsten' interval, south-central Sweden

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

31 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Biotic dynamics and carbonate microfacies of the conspicuous Darriwilian (Middle Ordovician) 'Taljsten' interval, south-central Sweden”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Agrikultur & biologi