Bird or bat: comparing airframe design and flight performance.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

69 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Bird or bat: comparing airframe design and flight performance.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar