Bladder cancer therapy without toxicity—A dose-escalation study of alpha1-oleate

Tran Thi Hien, Ines Ambite, Daniel Butler, Murphy Lam Yim Wan, Tuan Hiep Tran, Urban Höglund, Marek Babjuk, Catharina Svanborg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

6 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Bladder cancer therapy without toxicity—A dose-escalation study of alpha1-oleate”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap