Bland vita, svarta och grå "svanar" i det reformerade svenska pensionssystemet

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Det reformerade allmänna svenska pensionssystemet har hyllats av många, inte minst av dem som deltagit i själva utarbetandet av systemet, men hur upplevs några av de mer grundläggande antagandena bakom reformen av dem det avser att ge ekonomiskt skydd åt på ålderdomen? Genom ett omfattande djupintervjumaterial visar Lars Harrysson och Erika Werner att det finns såväl stöd som brist på det samma för dessa antaganden. Bland annat på frågorna om viljan och förmågan att välja själv bland pensionsfonder, och om en adekvat pension kan förväntas, ges övervägande ett ganska svagt stöd, men det finns också tydliga undantag. Mycket talar för att lovsången till pensionssystemet bör tystna, åtminstone till hur utformningen av systemet ser ut i dag, inte till reformen i sig. Den var nödvändig.
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)7-37
TidskriftArkiv - Tidskrift för samhällsanalys
Volym2014
Utgåva3
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete

Citera det här