Blekinges Flora

Lars Fröberg (redaktör)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)Forskning

Sammanfattning

Blekinge är ett landskap som trots sin litenhet hyser en variationsrik natur. Skärgården blandas av små, kala skär och större trädbevuxna öar. Kusttrakternas mosaik av lummiga lövskogar, samt öppna ängs- och åkermarker, övergår norrut i barrskogar och slingrande åar eller små sjöar. Floran presenterar alla Blekinges arter med beskrivning av deras utbredning, miljö, samt förändringar i frekvens. Ett kapitel presenterar ca 60 intressanta utflyktsmål.
Originalspråksvenska
FörlagSvenska Botaniska Föreningen
Antal sidor856
ISBN (tryckt)91-972863-8-9
StatusPublished - 2006

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Botanik

Citera det här