Block copolymers as bile salt sequestrants: Intriguing structures formed in a mixture of an oppositely charged amphiphilic block copolymer and bile salt

Karin Schillén, Luciano Galantini, Guanqun Du, Alessandra Del Giudice, Viveka Alfredsson, Anna M. Carnerup, Nicolae V. Pavel, Giancarlo Masci, Bo Nyström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Block copolymers as bile salt sequestrants: Intriguing structures formed in a mixture of an oppositely charged amphiphilic block copolymer and bile salt”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Fysik och astronomi