Blood-based NfL: A biomarker for differential diagnosis of parkinsonian disorder

Oskar Hansson, Shorena Janelidze, Sara Hall, Nadia Magdalinou, Andrew J Lees, Ulf Andreasson, Niklas Norgren, Jan Linder, Lars Forsgren, Radu Constantinescu, Henrik Zetterberg, Kaj Blennow, Swedish BioFINDER study group

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

232 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Blood-based NfL: A biomarker for differential diagnosis of parkinsonian disorder”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap