Blood compatibility of widely used central venous catheters; an experimental study

Hulda Thorarinsdottir, Thomas Kander, Dorota Johansson, Bo Nilsson, Bengt Klarin, Javier Sanchez

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Blood compatibility of widely used central venous catheters; an experimental study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap