Blood flow velocity in the uterine and ovarian arteries during the normal menstrual cycle

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Blood flow velocity in the uterine and ovarian arteries during the normal menstrual cycle”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap