Blood Perfusion in a Full-Thickness Eyelid Flap, Investigated by Laser Doppler Velocimetry, Laser Speckle Contrast Imaging, and Thermography

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

121 Nedladdningar (Pure)
Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat