Blowing-up of deterministic fixed points in stochastic population dynamics

Mario Natiello, Hernan G. Solari

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Blowing-up of deterministic fixed points in stochastic population dynamics”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mathematics

Economics, Econometrics and Finance