Bodily Education in Modernist Culture - Freedom and Commodification

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Bodily Education in Modernist Culture - Freedom and Commodification”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Samhällsvetenskap