Bodily mimesisas “the missing link” in human cognitive evolution

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

287 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

It is fairly uncontroversial that there is a large
gap between the communicative and cognitive
systems of non-human animals and those of
human beings. There is much less consensus,
however, on what the nature of this gap is, and
even less on how it was bridged in evolution.
Originalspråkengelska
Antal sidor40
TidskriftLUCS: Lund University Cognitive Studies
Volym121
StatusPublished - 2005

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Lärande
  • Zoologi
  • Jämförande språkvetenskap och lingvistik
  • Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Bodily mimesisas “the missing link” in human cognitive evolution”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här