Body mass index and the risk of giant cell arteritis-results from a prospective study.

Karin Jakobsson, Lennart Jacobsson, Kenneth Warrington, Eric L Matteson, Kimberly Liang, Olle Melander, Carl Turesson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

The aim of this study was to examine potential risk factors for GCA in a nested case-control study based on two prospective health surveys.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)433-440
TidskriftRheumatology
Volym54
Nummer3
DOI
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reumatologi och inflammation

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Body mass index and the risk of giant cell arteritis-results from a prospective study.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här