Sammanfattning

På aktiebolags bolagsstämmor fastställs föregående räkenskapsårs resultat- och balansräkningar. Bolagsledningar frågas ut och granskas av aktieägarna och hålls ansvariga för sina handlingar. Styrelseledamöter, revisorer och valberedningar väljs, och beslut fattas om vinstutdelningar. Men bolagsstämmor är så mycket mer. De är fulla av symboler och känslor som kan lära oss något om den finansiella ekonomins värld och hur denna är organiserad. I den här boken tolkas bolagsstämmor som ritualer där kulturella föreställningar spelas upp och där viktiga normer återskapas.
Bidragets översatta titel The Annual General Meeting: Rituals, culture, norms and language
Originalspråksvenska
UtgivningsortLund
FörlagStudentlitteratur AB
Antal sidor158
ISBN (tryckt)9789144162485
StatusPublished - 2023

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi
  • Jämförande språkvetenskap och lingvistik
  • Kulturstudier

Citera det här