Bonding and dynamics of surface systems probed by soft X-rays

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Bonding and dynamics of surface systems probed by soft X-rays”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar

Fysik och astronomi