Bone and joint complications and reduced mobility are associated with pain in children with cerebral palsy

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

4 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Bone and joint complications and reduced mobility are associated with pain in children with cerebral palsy”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap