Bone Damage Evolution Around Integrated Metal Screws Using X-Ray Tomography: In situ Pullout and Digital Volume Correlation

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sökresultat