Bone mass and anthropometry in patients with osteoarthritis of the foot and ankle.

Maria Cöster, Björn Rosengren, C Karlsson, T von Schevelow, Håkan I Magnusson, L Brudin, Magnus Karlsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Patients with hip and knee osteoarthritis (OA) have high bone mineral density (BMD) and high BMI. If the same accounts for patients with foot or ankle OA is unknown.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)52-56
TidskriftFoot and Ankle Surgery
Volym20
Nummer1
DOI
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ortopedi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Bone mass and anthropometry in patients with osteoarthritis of the foot and ankle.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här