Bone structure characterisation using neutron scattering techniques

Elin Törnquist

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

112 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Bone structure characterisation using neutron scattering techniques”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi