Book, craft and vintage suitcase: everyday media practice in creative collectives

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Book, craft and vintage suitcase: everyday media practice in creative collectives”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Samhällsvetenskap