Book Review: Animal Rights Activism: A Moral–Sociological Perspective on Social Movements

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Sammanfattning

In recent social movement studies a symbolic framework emphasizing rituals, symbols and master frames has contributed with important insights into the diverse communicative and socio-cultural aspects of contemporary social movements (Alexander, 2006; Benford and Snow, 2000; Jasper, 1997). With the publication of Animal Rights Activism: A Moral–Sociological Perspective on Social Movements a complementary perspective regarding the lifeworld of social movement activists has been added to this theoretical apparatus.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)223-225
Antal sidor3
TidskriftActa Sociologica
Volym61
Nummer2
DOI
StatusPublished - 2018 feb. 19

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Book Review: Animal Rights Activism: A Moral–Sociological Perspective on Social Movements”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här